Algemene Voorwaarden

Naast de Algemene Voorwaarden wordt ook het Retour beleid, Betaling en Contact gegevens beschreven.

Algemene Voorwaarden

v1.2

Leidende Wetgeving

 • De Algemene Voorwaarden hieronder zijn subjectief en worden uitgevoerd in overeenstemming met de Electronic Commerce Act. 
 • Met het verlenen van toegang tot een dienst is SMARTER HOUSING niet verantwoordelijk voor de inhoud van de verzonden informatie en de activiteiten van de klant van de dienst op grond van Art. 13, Art. 14, Art.15, Art.16 van de Electronic Commerce Act. 
 • Alle geschillen die voortvloeien in verband met deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de recht bevoegde instanties. 

De Klant kortheidshalve genoemd PARTNER en SMARTER HOUSING hierna LEVERANCIER te noemen 

Algemeen 

 • De PARTNER kan de diensten van de LEVERANCIER gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. 
 • De PARTNER heeft de volledige verantwoordelijkheid voor de geheimhouding van zijn PARTNERS naam en wachtwoord en de activiteiten en inactiviteiten die zich voortdoen met zijn account. 
 • De PARTNER is verplicht om een archief van zijn informatie te bewaren op de server van de LEVERANCIER apart van de bovengenoemde. 
 • De PARTNER is verplicht om alle vereiste persoonlijke gegevens volledig en correct af te geven bij de LEVERANCIER en is verantwoordelijk voor alle handelingen op de diensten van de LEVERANCIER voor de recht bevoegde instanties. 
 • De LEVERANCIER is verantwoordelijk voor het verstrekken van de dienst door zijn infrastructuur alsook enkel technische toegang te verstrekken aan de PARTNER. 
 • De LEVERANCIER is niet verantwoordelijk voor de goede werking van de applicaties/webapplicaties van de PARTNER. 
 • De LEVERANCIER is niet verantwoordelijk voor: 
 • De manier waarop de PARTNER de dienst gebruikt met alle gevolgen zoals: 
  • Het onvermogen van de PARTNER om verbinding met de communicatieapparatuur  van de LEVERANCIER te leggen, behalve als dat niet de reden en onder de verantwoordelijkheden van de LEVERANCIER valt; 
  • De veiligheid van de informatie over het netwerk, evenals derden de methode en details van authenticatie achterhalen, ongeacht de reden en/of manieren van weten inclusief gevallen van schending die de apparatuur, netwerk en data beschadigd; 
  • De inhoud en actualisering van de informatie die wordt doorgegeven of verwerkt via het netwerk van de LEVERANCIER; 
  • Gevallen van wangedrag van derden, het verkrijgen van ongeautoriseerde toegang, transmissie of verspreiding van computervirussen, etc. die erin slaagde om de antivirus en/of "Firewall" te overwinnen, door behulp van het systeem van de LEVERANCIER met doel de veiligheid van de informatie die op het netwerk is te beschermen; 
 • De LEVERANCIER is verplicht om de inhoud van geblokkeerde/verlopen accounts vast te houden voor een periode van 30 dagen. 
 • Accounts die deze "Algemene Voorwaarden" overtreden worden gedeactiveerd. Afhankelijk van het delict kan de PARTNER geïnformeerd worden door een e-mail van de LEVERANCIER met een tijdsspanne van 24 uur waarin de PARTNER de inhoud kan corrigeren of de account gedeactiveerd wordt zonder enige vergoedingen van de LEVERANCIER voor de looptijd van de dienst. 
 • De PARTNER is verplicht om alle vereiste persoonlijke gegevens volledig en correct af te geven bij de LEVERANCIER en is verantwoordelijk voor alle handelingen op de diensten van de LEVERANCIER voor de recht bevoegde instanties. 
 • De PARTNER heeft geen recht om ongevraagde commerciële berichten (spam) te verzenden van zijn dienst via het netwerk van de LEVERANCIER. 
 • Onder SPAM valt elk bericht gewenst of ongewenst boven 300 in een tijdsspanne van 1 uur, ongeacht de applicatie. 
 • De LEVERANCIER behoudt het recht bij een vaststelling van SPAM de dienst te deactiveren zonder voorafgaande kennisgeving aan de PARTNER en zonder vergoedingen voor de looptijd van de dienst. 
 • De LEVERANCIER heeft het recht om de inhoud van de PARTNER te scannen met intentie van steun of vermoedelijke schendingen van de "Algemene Voorwaarden" te herzien. 
 • De LEVERANCIER is verplicht om betrouwbare bescherming aan de PARTNER te bieden. De PARTNER is verantwoordelijk voor de veiligheid van hun inhoud b.v zijn code in bestanden en wachtwoorden. 
 • De LEVERANCIER behoudt het recht bij een vaststelling van SPAM de dienst te deactiveren zonder voorafgaande kennisgeving aan de PARTNER en zonder vergoedingen voor de looptijd van de dienst. 
 • Bij inbreuk in de veiligheid van de inhoud van de PARTNER draagt de LEVERANCIER geen verantwoordelijkheid af. De LEVERANCIER heeft het recht om een data te herstellen enkel en alleen op verzoek van de PARTNER. 
 • Alle materialen op deze website, inclusief, zonder beperking, alle redactionele materialen, foto's, illustratie en ander grafisch materiaal, namen, logo's, handelsmerken en dienstmerken zijn eigendom van de LEVERANCIER en worden beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. 
 • De LEVERANCIER behoudt het recht om diensten te limiteren of volledig te schorsen die intellectuele eigendom om een of ander reden zonder de recht van de wettelijke eigenaar van het eigendom. 
 • De "Herstel" dienst wordt door de LEVERANCIER verzorgd om goodwill te tonen. Het systeem van de LEVERANCIER maakt enkele back-up/archieven op eigen apparatuur na een bepaalde tijd op eigen goeddunken. 
 • De LEVERANCIER behoudt de archieven/data die gemaakt zijn voor zijn behoeften in het geval van kritische omstandigheden en technische issues op de apparatuur van de LEVERANCIER in geval als partijen en derden schade willen veroorzaken. 
 • De LEVERANCIER behoudt het recht om bestanden die groter zijn dan (200 MB) overslaan bij het maken van back-up om te voorkomen dat het systeem belast wordt. 
 • De volledige activatie van de door PARTNER gevraagde domeinnaam/en zal na 3 dagen actief worden na inschrijving bij de registrar van de LEVERANCIER. 
 • De LEVERANCIER is niet verantwoordelijk in gevallen waarin de PARTNER de verstreken gegevens onjuist, onvolledig of onnauwkeurig afleverde en dit tot weigering leiden. 
 • De LEVERANCIER stemt ermee in om een e-mail te sturen aan de PARTNER opgegeven e-mailadres 30 dagen voor 15 dagen van verloop op de domeinnaam/en. 
 • De LEVERANCIER is niet verantwoordelijk als de PARTNER de herinnering e-mail/s niet heeft ontvangen of de opgegeven e-mailadres is veranderd en de LEVERANCIER daar niet van geïnformeerd is. 
 • De LEVERANCIER is niet verantwoordelijk als na verloop van de domeinnaam/en van de PARTNER een derde partij die heeft geclaimd, niet functioneert of verwijderd is door de registrar, doordat de PARTNER niet tijdig heeft betaald om de registratie van de domeinnaam/en te verlengen. De tarieven voor een nieuwe registratie zijn hoger. 
 • De LEVERANCIER is niet verantwoordelijk voor e-mails die niet ontvangen zijn door de PARTNER of derde. De LEVERANCIER gebruikt de laatst bekende e-mailadres opgegeven door de PARTNER. Wanneer er wijzigingen plaatsvinden dient de PARTNER de LEVERANCIER hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. 
 • De LEVERANCIER zal nooit zaken blokkeren op de verschillende OTA’s in het nadeel van de PARTNER. 
 • PARTNER moet schriftelijk akkoord gaan met verlenen van toegang van derde tot de platformen. 
 • Betalingen van of naar platformen zullen door de PARTNER gebeuren.

Service Level Agreement 

 • De LEVERANCIER stemt ermee in en is verplicht om het onderhoud van sites/diensten van alle PARTNERS in uiterste staat te behouden zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden. 
 • De LEVERANCIER zal de PARTNER 24/7/365 ondersteuning bieden, tenzij anders schriftelijk vermeld. 
 • De LEVERANCIER is niet verantwoordelijk voor onderbreking van de dienst van de PARTNER waaronder volgende gevallen: 
 • Issues veroorzaakt door een PARTNER die deze "Algemene Voorwaarden" heeft overschreden of gebruik maakt van een netwerk/software/ programma waarbij het netwerk van de LEVERANCIER waarop diensten worden geleverd belast wordt. 
 • Issues op hardware niveau dat de LEVERANCIER niet kan controleren kan en niet onder de software tijdsspanne van 10-20 min. vallen. 
 • Issues veroorzaakt door aanslagen of onjuiste configuratie en instellingen door de PARTNER zelf. 
 • De LEVERANCIER is verplicht om de exacte reden te achterhalen voor de onderbreking van de toegang tot de dienst en de PARTNER tot maximale normen te helpen binnen zijn perken. 
 • De LEVERANCIER is verplicht om in detail uitleg over de oorzaak aan de PARTNER te verklaren voor de onderbreking van zijn dienst. 
 • De LEVERANCIER is verplicht en stemt ermee in om de PARTNER te informeren welke acties in de toekomst worden ondernomen om dergelijke onderbrekingen/factoren te voorkomen. 

Technisch beheer 

 • Het aantal "advertenties" dat de PARTNER op huidige OTA's (Online-Travel-Agency's) heeft, bepaald het tarief. Eén "advertentie" is gelijk aan één API-koppeling (AirBnB, Booking.com, VRBO, TripAdvisor). 
 • De LEVERANCIER maakt gebruik van login-gegevens van de PARTNER, zodat er een volledige verbinding gemaakt kan worden tussen het systeem van de LEVERANCIER en OTA's. 
 • Er is GEEN opzegtermijn voor de PARTNER, tenzij anders schriftelijk bevestigd door de LEVERANCIER. 
 • De LEVERANCIER levert methodes waarbij directe boekingen gegenereerd worden, echter blijft de keuze voor acceptatie bij de gast zelf. 
 • De LEVERANCIER behoud zijn volledig recht om de verantwoordelijkheid van de juistheid van de dienst technisch beheer terug te trekken, wanneer handelingen door de PARTNER zelf of derden ondernomen worden. 
 • De LEVERANCIER is niet verantwoordelijk voor de synchronisatie van de KLANT na dat de dienst beëindigd is. Dit geldt ook voor eventuele dubbele boekingen, claims, blokkades etc. 
 • De LEVERANCIER zal de EPP-code van de dergelijke domeinnaam aan de klant overhandigen na dat de dienst beëindigd is. 

Betaling- en verzendbeleid

Welke betaalmogelijkheden zijn er?

In Nederland: IDEAL, Creditcard.

Wanneer moet ik betalen?

Je betaalt het totale bedrag of anders aangegeven van de reissom per ommegaande na het maken van de boeking. De resterende reissom betaal je uiterlijk vier weken voor vertrek. Betaal je in twee termijnen, dan ontvang je een week voor het verstrijken van de tweede termijn een herinnering per e-mail. Vertrek je binnen zes weken, dan moet de betaling in één keer voldaan worden. Bij een vertrek binnen veertien dagen moet de betaling in één keer en via creditcard (alle landen), Ideal (alleen NL) voldaan worden. Betaal bij een vertrek binnen veertien dagen m.b.v. Smarter Booking zodat je er zeker van bent dat de betaling op tijd verwerkt is.  Alle creditcardbetalingen worden onmiddellijk uitgevoerd, tenzij expliciet is gecommuniceerd dat de betaling later moet worden uitgevoerd.

Op welke rekeningnummers kan ik het boekingsbedrag overmaken?

Voor een juiste en tijdige afhandeling van de betaling vragen wij je het boekingsnummer te vermelden bij de betaling. Houd er rekening mee dat het verwerken van een betaling via bankoverschrijving 3-5 werkdagen kan duren. Onze rekeningnummers vind je onder Contact of Mijn Smarter Booking / Beheer. Dit is geen aanbevolen betalingswijze omdat deze trager is dan andere online beschikbare opties. De reservering is niet bevestigd totdat de betaling is verwerkt waardoor het risico aanwezig is dat de vertraging een annulering van de boeking tot gevolg heeft.

Kan ik de boeking ook ter plaatse betalen?

Nee, de huurprijs betaal je altijd vooruit. Bij aankomst betaal je, indien aangegeven op je boekingsbevestiging en verblijfsticket, een borgsom en eventuele kosten ter plaatse.

Hoe voer ik een betaling uit?

Je kan je reservering betalen door in te loggen op je Smarter Booking account en op de knop "Betalen" te klikken.

Je creditcard wordt direct belast op het moment van de transactie. Smarter Housing Europe (KVK) 82994579 contractspartij van de betalingsdienstaanbieder Mollie  kan daarom worden vermeld op jouw bankafschrift

Retour beleid

Als je je boeking annuleert, worden er vaak kosten in rekening gebracht om de kosten te dekken die wij hebben gemaakt ter voorbereiding van je verblijf. Hoe dichter je op jouw aankomstdatum annuleert hoe hoger de kosten.

Annuleringskosten

De annuleringskosten zijn opgedeeld in de twee meest voorkomende voorwaarden van een vakantiehuis. Deze zijn als volgt: - 14 dagen voor aanvang reservering kosteloos annuleren - 07 dagen voor aanvang reservering 50% retour- GEEN VERGOEDING dit hebben de huiseigenaren aangegeven in de advertentie omschrijving

Als je een vakantiehuis hebt geboekt via een website van een van onze partners, zijn mogelijk de annuleringsvoorwaarden van deze partner van toepassing. Als dit het geval is, wordt dit bij uw boeking vermeld.

Wij verwerken annuleringen tijdens werkdagen. Als een annulering ons bereikt na het einde van een werkdag, verwerken we de annulering de volgende werkdag. De eerstvolgende werkdag bepaalt de annuleringskosten.

Contact Informatie

Smarter Housing EuropeKVK: 82994579

BTW NL862684730B01

email: ooffice@smarterhousing.nl

telefoon: 0031-6-81808053


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙